Termenii serviciului

Termenii și condițiile de mai jos reglementează utilizarea serviciilor disponibile pe portalul O Seriador Tech, care aparține O Seriador Tech, societate înregistrată sub CNPJ Nr. 48.066.410/0001-61, și sunt utilizate de utilizatori. În sensul acestor termeni și condiții, atunci când se menționează „O Seriador Tech”, „noi”, „nostru” sau „al nostru”, ne referim la portalul O Seriador Tech.

Pe de altă parte, atunci când se utilizează „utilizator”, „dvs.”, „dvs.”, „client” sau „dvs.”, ne referim la deținătorul datelor colectate.

Site-ul nostru web este un agregator de conținut pentru cardul de credit și un recomandator de conținut legat de cardul de credit pentru utilizatorii noștri. Acest serviciu este oferit gratuit tuturor utilizatorilor care accesează platforma noastră.

1 – Accesul și Utilizarea Serviciilor

Inițial, pentru a utiliza Serviciile furnizate prin O Seriador Tech, nu este necesară înregistrarea și/sau înregistrarea Utilizatorului (considerate Servicii Deschise). Cu toate acestea, O Seriador Tech oferă și unele Servicii în care Utilizatorul este obligat să se înregistreze și/sau să se înregistreze pentru utilizarea lor (considerate Servicii Închise).

Pentru a accesa Serviciile Închise, la completarea formularelor de înregistrare și/sau înregistrare, Utilizatorul trebuie să furnizeze informații în cadrul procesului. Utilizatorul este de acord și declară că aceste informații furnizate sunt adevărate și corecte și este responsabilitatea sa să păstreze toate informațiile actualizate pe portalul nostru. Dimpotrivă, Utilizatorul va fi responsabil pentru declarațiile false sau incorecte cu condiția să producă daune sau pierderi O Seriador Tech sau terților.

Dacă utilizatorul este minor, acesta trebuie să se abțină de la utilizarea platformei noastre și să ceară părinților sau tutorilor săi să folosească platforma, serviciile sau produsele. Devenind pe deplin responsabil pentru toate actele efectuate de minor, precum și pentru conținuturile și serviciile accesate și/sau utilizate de către minor.

Prin prezenta Utilizatorul este de acord și se obligă să utilizeze corect Serviciile, numai în scopurile permise, în conformitate cu prevederile prezentelor Condiții de utilizare, ale Condițiilor de utilizare și ale altor notificări și instrucțiuni întocmite de O Seriador Tech, în legislația în vigoare și cu moravuri și bune obiceiuri, precum și consimțând și săvârșind în orice calitate:

  1. a) să nu acceseze, sau chiar să încerce să acceseze, niciun Serviciu sau mediu prin orice alt mijloc decât prin interfața furnizată de O Seriador Tech, inclusiv prin mijloace automate.
  2. b) să nu participe la niciun proces sau activitate care interferează sau întrerupe funcționarea Serviciilor, Serverelor și chiar a rețelelor conectate la Serviciile O Seriador Tech.
  3. c) nu reproduce, duplica, copia, vinde, comercializa sau revinde Serviciile O Seriador Tech din niciun motiv, cu excepția cazului în care este autorizat în mod special în virtutea unui contract semnat cu O Seriador Tech.

Cu toate acestea, Utilizatorul este de acord că este singurul responsabil pentru orice nerespectare a angajamentelor și obligațiilor sale cu privire la Termeni și pentru tot ceea ce este expus mai sus, recunoscând că O Seriador Tech nu are nicio responsabilitate față de el sau de orice terță parte, răspunzând Utilizatorului. pentru toate consecințele, precum pierderea, deteriorarea sau prejudiciul pe care O Seriador Tech și/sau terții le pot suferi, ca urmare a nerespectării.

2 – Politica de confidențialitate

Toate informațiile privind protecția confidențialității utilizatorilor pot fi găsite în Politica de confidențialitate O Seriador Tech.

3 – Condiții de utilizare

Toate informațiile referitoare la termenii de utilizare ale utilizatorilor pot fi găsite pe pagina Termeni de utilizare de pe site-ul nostru.

4 – Pagini externe

OO Seriador Tech nu controlează Paginile Externe, prin urmare nu garantează și nici nu își asumă nici un fel de responsabilitate pentru orice pierderi, daune și pierderi de orice natură care decurg din: funcționarea, disponibilitatea, accesibilitatea sau continuitatea acestor pagini; întreținerea de servicii, informații, date, fișiere, produse și orice tip de material pe pagini externe; furnizarea sau transmiterea de servicii, informații, date, fișiere, produse și orice tip de material pe site-uri legate; de calitatea, legalitatea, fiabilitatea și utilitatea Serviciilor, informațiilor, datelor, fișierelor, produselor și oricărui tip de material de pe Paginile Externe.

5 – Modificare în ceea ce privește Serviciile

Căutăm mereu ce este mai bun pentru utilizatorii și clienții noștri, așa că, din când în când, O Seriador Tech poate modifica Termenii și condițiile.

Prin urmare, utilizatorul trebuie să consulte în mod constant pagina Termeni și Condiții pentru ca, în cazul în care nu este de acord cu modificarea, să poată contacta O Seriador Tech sau pur și simplu să întrerupă utilizarea platformei.

6 – Legislația aplicabilă

Acești Termeni și condiții sunt guvernați de legislația în vigoare în Republica Federativă Brazilia. Orice controversă care trebuie discutată în instanță trebuie judecată după legea acestei țări și în instanțele sale, orașul Mossoró, statul Rio Grande do Norte, fiind ales drept singur for competent.

7 – Contactați-ne 

Puteți vorbi cu O Seriador Tech prin e-mail: [email protected], Telefon: 11 933 012 858 ori de câte ori aveți întrebări sau trebuie să contactați echipa noastră.

Este important să știți și să verificați dacă Termenii și condițiile sunt cea mai actualizată versiune atunci când navigați pe platforma noastră.

Este o mare plăcere pentru O Seriador Tech să răspundă la toate contactele.

Ultima actualizare: 12 decembrie 2021

Ultima actualizare: 10/08/2022

Seria Tech