Használati feltételek

1. Feltételek

Az O Seriador Tech webhelyének megnyitásával Ön vállalja, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szolgáltatási feltételeket, az összes vonatkozó törvényt és előírást, és elfogadja, hogy Ön felelős a vonatkozó helyi törvények betartásáért. Ha nem ért egyet e feltételek bármelyikével, tilos az oldal használata vagy elérése. Az ezen az oldalon található anyagokat a vonatkozó szerzői jogi és védjegyjogok védik.

2. Licenchasználat

Engedélyt adunk az O Seriador Tech webhelyén található anyagok (információk vagy szoftverek) egy példányának ideiglenes letöltésére, csak személyes, nem kereskedelmi célú, átmeneti megtekintés céljából. Ez egy engedély megadása, nem pedig a tulajdonjog átruházása, és ezen engedély alapján nem:

  1. módosítani vagy másolni az anyagokat;
  2. az anyagokat bármilyen kereskedelmi célra vagy nyilvános (kereskedelmi vagy nem kereskedelmi) megjelenítésre használja;
  3. az O Seriador Tech webhelyén található szoftverek visszafordításának vagy visszafejtésének megkísérlése;
  4. távolítsa el az anyagokról a szerzői jogi vagy egyéb tulajdonosi jelöléseket; vagy
  5. átviheti az anyagokat egy másik személynek, vagy „tükrözheti” az anyagokat egy másik szerveren.

Ez a licenc automatikusan megszűnik, ha Ön megsérti ezen korlátozások bármelyikét, és az O Seriador Tech bármikor felmondhatja. Ezen anyagok megtekintésének megszüntetésekor vagy a jelen engedély megszűnésekor törölnie kell a birtokában lévő letöltött anyagokat, akár elektronikus, akár nyomtatott formában.

3. Jogi nyilatkozat

  1. Az O Seriador Tech honlapján található anyagokat „ahogy van” alapon biztosítjuk. A Seriador Tech nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát, és ezennel visszautasít és megtagad minden egyéb garanciát, beleértve – korlátozás nélkül – a vélelmezett garanciákat vagy feltételeket az eladhatóságra, egy adott célra való alkalmasságra, a szellemi tulajdon megsértésére vagy a jogok egyéb megsértésére vonatkozóan.
  2. Továbbá, az O Seriador Tech nem vállal garanciát és nem vállal semmilyen kijelentést a weboldalán vagy az ilyen anyagokkal vagy az oldalra hivatkozott webhelyeken található anyagok felhasználásának pontosságára, valószínű eredményeire vagy megbízhatóságára vonatkozóan.

4. Korlátozások

Az O Seriador Tech vagy beszállítói semmilyen esetben sem vállalnak felelősséget az olyan károkért (beleértve, de nem kizárólagosan az adat- vagy haszonvesztésből, illetve az üzlet megszakításából eredő károkat), amelyek az O Seriador webhelyén található anyagok felhasználásából vagy felhasználási képtelenségéből erednek. Tech, még akkor is, ha az O Seriador Tech vagy az O Seriador Tech meghatalmazott képviselőjét szóban vagy írásban értesítették az ilyen károk lehetőségéről. Mivel egyes joghatóságok nem engedélyezik a vélelmezett garanciák korlátozását vagy a következményes vagy véletlen károkért való felelősség korlátozását, előfordulhat, hogy ezek a korlátozások nem vonatkoznak Önre.

5. Az anyagok pontossága

Az O Seriador Tech honlapján megjelenő anyagok technikai, tipográfiai vagy fényképezési hibákat tartalmazhatnak. A Seriador Tech nem garantálja, hogy a weboldalán található anyagok pontosak, teljesek vagy aktuálisak. A Seriador Tech bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a weboldalán található anyagokat. Az O Seriador Tech azonban nem vállal kötelezettséget az anyagok frissítésére.

6. Linkek

Az OO Seriador Tech nem vizsgálta át a webhelyére hivatkozott összes webhelyet, és nem vállal felelősséget a hivatkozott webhelyek tartalmáért. A linkek feltüntetése nem jelenti azt, hogy az O Seriador Tech jóváhagyja a webhelyet. A hivatkozott webhelyek használata a felhasználó saját felelősségére történik.

Módosítások

Az OO Seriador Tech bármikor, előzetes értesítés nélkül felülvizsgálhatja webhelyére vonatkozó jelen szolgáltatási feltételeket. A weboldal használatával Ön elfogadja, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szolgáltatási feltételek aktuális változatát.

Alkalmazandó jog

Ezeket a feltételeket az O Seriador Tech törvényei szabályozzák és azok szerint értelmezik, és Ön visszavonhatatlanul aláveti magát az adott állam vagy hely bíróságainak kizárólagos joghatóságának.

Utolsó frissítés: 2022.10.08.

A Tech sorozat